საწარმოს კულტურა

1. პასუხისმგებლობა თანამშრომლების წინაშე
სრულად გაითვალისწინეთ თითოეული თანამშრომლის ინდივიდუალური პოტენციალი
დაიქირავეთ და დააწინაურეთ სწორი ადამიანები
ინდივიდუალური პროფესიული უნარების განვითარების ხელშეწყობა და წახალისება
მიაწოდეთ მუდმივი კონსტრუქციული უკუკავშირი
წაახალისეთ თანამშრომლები სიახლეებისა და შეცვლისკენ

2. პასუხისმგებლობა გუნდის წინაშე
პოზიტიური სამუშაო გარემოს შექმნა
წაახალისეთ გუნდური მუშაობა
გამოავლინეთ შესრულებული შესრულება
შეთავაზეთ კონკურენტული კომპენსაციისა და შეღავათების პაკეტი
უწყვეტი ორმხრივი კომუნიკაციის განვითარება

3. პასუხისმგებლობა მომხმარებლების წინაშე
მიეცით მომხმარებელს კმაყოფილება
გაიგეთ მომხმარებლის ხედვა და სტრატეგია
მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტები, მომსახურება და ფასეულობები
გაითვალისწინეთ და დააკმაყოფილეთ მომხმარებელთა მოთხოვნები
დაამყარეთ ეფექტური მომხმარებლებისა და მიმწოდებლების ალიანსები

4. პასუხისმგებლობა საწარმოს წინაშე
ჩვენი ბიზნესის განვითარებისთვის
გააუმჯობესეთ გრძელვადიანი მომგებიანობა
გავაფართოვოთ ჩვენი ბიზნესის და მომხმარებელთა მასშტაბები
მუდმივად ჩადეთ ინვესტიციები ახალ პროდუქტებში, მომსახურებებსა და მხარდაჭერაში

5. საზოგადოების წინაშე პასუხისმგებლობა
ეთიკური პრაქტიკის დაცვის აქტი
იმოქმედოს გულახდილობით და მთლიანობით
ვაფასებთ ორმხრივ ნდობას და პატივისცემას
წაახალისეთ მრავალფეროვნება და კულტურული დაფასება სამუშაო ძალაში
საზოგადოების და მისი შემოგარენის დაცვისა და მოვლის აუცილებლობა

500353205